Statens Serum Institut udgiver ny rapport med resultater af Forskningspanelets undersøgelse af mørketallet i smitteudviklingen af COVID-19

DU FINDER LINKET TIL STATENS SERUM INSTITUTS RAPPORT I BUNDEN AF DENNE ARTIKEL

I marts måned indledte Forskningspanelet et samarbejde med Facebookgruppen, Danmarks mørketal – Covid-19  for at afdække mørketallet i forbindelse med smitteudviklingen af coronavirus/COVID-19 i Danmark. I tre uger indsamlede vi besvarelser fra flere end 100.000 danskere, der hjalp med at afdække mørketallet.

Da undersøgelsen havde nået sin afslutning, afleverede Forskningspanelet undersøgelsens resultater i anonymiseret form til Statens Serum Institut, så de kunne analysere undersøgelsens resultater..

Vi kan nu offentliggøre Statens Serum Instituts rapport, der bl.a. indeholder deres vurdering af mørketallet baseret på data fra undersøgelsen, fordelingen af besvarelser på køn, alder og bopæl og kategorisering af symptomer fordelt på køn, alder og område.

Baseret på undersøgelsens besvarelser vurderer Statens Serum Institut bl.a., at 11,3% af deltagerne i undersøgelsen muligvis var smittet med COVID-19. Det vurderer de på baggrund af en såkaldt  case-definition. Det er en operativ definition af hvilke kombinationer af de rapporterede symptomer, der skal ligge til grund for en antagelse af, at besvareren sandsynligvis har haft COVID-19.

Denne case-definition er lavet til situationen og kan siges at repræsentere det bedste bud med den aktuelle viden.
Casedefinition lyder som følger:

En besvarer blev karakteriseret som havende mulig COVID-19, hvis man havde mindst to af følgende tre symptomer: Feber, hoste, tab af smags- og lugtesans. Eller hvis man havde et af disse symptomer i kombination med mindst to af de resterende symptomer, bortset fra kvalme, der ikke blev medtalt.

Case-definition kan siges at anlægge en bred, inkluderende betragtning og tillader mange forskellige symptomer at bidrage i kombination. Det skal understreges, at de resultater man når frem til med denne case-definition ikke nødvendigvis repræsenterer sandheden – den kan tænkes at overvurdere (men også at undervurdere), det faktiske antal syge med COVID-19.

Hvis undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning, kan der muligvis have været op til 500.000 danskere, der har været smittet med COVID-19 i slutningen af marts.

Du finder hele rapporten ved at klikke på linket nedenfor:
https://forskningspanelet.dk/wp-content/uploads/2020/05/ssirapport.pdf

Forskningspanelet vil gerne benytte muligheden for at takke Statens Serum Institut for deres arbejde med undersøgelsens resultater. Desuden takker vi Facebookgruppen, Danmarks mørketal – Covid-19 for et godt samarbejde.
Det største tak skal lyde til alle jer, som har deltaget i undersøgelsen. Det kunne ikke have ladet sig gøre uden jeres store indsats. Tak!

Skrevet af
Rasmus Hjorth
Community Manager
Forskningspanelet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *