Statens Serum Instituts rapport med resultater af Forskningspanelets undersøgelse af mørketallet i smitteudviklingen af covid-19

I marts måned indledte Forskningspanelet et samarbejde med Facebookgruppen, Danmarks mørketal – Covid-19  for at afdække mørketallet i forbindelse med smitteudviklingen af coronavirus/COVID-19 i Danmark. I flere uger indsamlede vi besvarelser fra flere end 100.000 danskere, der ville hjælpe med at afdække mørketallet.

Da undersøgelsen havde nået sin afslutning, afleverede Forskningspanelet undersøgelsens besvarelser i anonymiseret form til SSI (Statens Serum Institut), så de kunne analysere undersøgelsens resultater.

Nu har SSI leveret deres analyse af vores undersøgelse af mørketallet i forbindelse med smitteudvikling af COVID-19.

Derfor kan vi nu offentliggøre SSIs rapport, der bl.a. indeholder  deres vurdering af mørketallet baseret på data fra undersøgelsen, fordelingen af besvarelser på køn, alder og bopæl og kategorisering af symptomer fordelt på køn, alder og område.

Baseret på undersøgelsens besvarelser vurderer SSI bl.a., at 11,3% af deltagerne i undersøgelsen muligvis havde COVID-19. Dette gør de ved at anvende en såkaldt  case-definition. Det er en operativ definition af hvilke kombinationer af de rapporterede symptomer, der skal ligge til grund for en antagelse af at besvareren sandsynligvis har haft COVID-19.

Denne case-definition er lavet til situationen og kan siges at repræsentere det bedste bud med den aktuelle viden, men den er ikke nødvendigvis perfekt, og man kunne også forestille sig at have anvendt andre definitioner.
Casedefinition lyder som følger:

En besvarer blev karakteriseret som havende mulig COVID-19, hvis man havde mindst to af følgende tre symptomer: Feber, hoste, tab af smags- og lugtesans. Eller hvis man havde et af disse symptomer i kombination med mindst to af de resterende symptomer, bortset fra kvalme, der ikke blev medtalt.

Denne case-definition kan siges at anlægge en bred, inkluderende betragtning og tillader mange forskellige symptomer at bidrage i kombination. Det skal igen understreges, at de resultater man når frem til med denne case-definition ikke nødvendigvis repræsenterer sandheden – den kan tænkes at overvurdere (men også at undervurdere), det faktiske antal syge med COVID-19.

Hvis undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning, kan der muligvis have været op til 500.000 danskere, der har været smittet med COVID-19 for 3-4 uger siden.

Du finder hele rapporten ved at klikke på linket nedenfor:
https://forskningspanelet.dk/wp-content/uploads/2020/05/ssirapport.pdf

Forskningspanelet vil gerne benytte muligheden for at takke SSI for deres arbejde med undersøgelsens resultater. Desuden takker vi Facebookgruppen, Danmarks mørketal – Covid-19 for et godt samarbejde.
Det største tak skal lyde til alle jer, som har deltaget i undersøgelsen. Det kunne ikke have ladet sig gøre uden jeres store indsats. Tak!