"I'm benefitting from previous research and I have acces to more advanced medicine than those of previous generations."
- Jan Sounes

Forskningsprojekter

Hjælp med at udvikle ny behandling

Som deltager i et forskningsprojekt hjælper du med at udvikle nye medicinske behandlinger for dig selv og andre patienter

Råd fra eksperter

Du vil være i kontakt med og modtage rådgivning fra højt specialiserede læger og eksperter inden for din sygdom.

Adgang til den nyeste medicin

Du vil få adgang til de nyeste medicinske behandlinger, der er under udvikling.

Viden om helbred

Du vil gennemgå flere forskellige tests af specialiseret sundhedspersonale, der vil give dig indsigt om dit eget helbred og sygdom.

Hvad er et klinisk forsøg?

Et klinisk forsøg er et forskningsprojekt, hvor man tester hvordan et lægemiddel virker og hvilke bivirkninger det har på mennesker.
Kliniske forsøg eller forskningsprojekter bliver udført af en primær investigator og et forskningshold, inklusive læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige professionelle. Det klinisk forsøg er beskrevet i en protokol og skal altid besvare følgende spørgsmål:

  • Hvor godt virker det afprøvede lægemiddel?
  • Er det mere effektivt end den nuværende behandling?
  • Er det sikkert og er der eventuelle bivirkninger?

Et klinisk forsøg kan foregå i 4 faser.

Forskningspanelets medlemmer tilbydes deltagelse i faserne 2, 3 og 4.

Fase 1

I fase 1 testes medicinen oftest kun på få personer, og på én person ad gangen. Der kan være tale om op til 10 personer i alt. Dette gøres for at mindske risikoen for, at flere udsættes for eventuelle bivirkninger. I fase 1 undersøges lægemidlets sikkerhed, effekt og tolerance. Hvis fase 1 viser positive resultater, kan det klinisk forsøg fortsætte til fase 2.

Fase 2

Her udføres forskningen på en større gruppe patienter, der lider af den sygdom, lægemidlet er rettet imod. Det kan være op til 100 personer. Her ser man, hvorvidt lægemidlet er effektivt på den ønskede gruppe af patienter, da man ønsker at finde ud af lægemidlets terapeutiske effekt.

Fase 3

I denne fase vil medicinen blive testet på en endnu større gruppe af patienter – gerne over 1000. Derudover vil medicinen blive testet under dagligdagsforhold for at bekræfte effekten af medicinen. Den større mænge af patienter vil give et mere detaljere billede af medicinens effekt. Den tredje fase varer ofte over ét år.

Fase 4

Denne fase foregår efter, at medicinen er blevet godkendt til markedsføring og derfor er kommet på markedet. Medicinen fortsætter med at blive monitoreret mens det er på markedet. Fase fire en vigtig betydning for at optimere anvendelsen af medicinen og opdage mulige bivirkninger, der kan opstå hos patienter, som er i behandling med flere typer medicin.

Du kan også læse mere om de forskellige faser på lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Aktuelle undersøgelser

Det er gratis at tilmelde sig et forskningsprojekt, og du vil blive guidet igennem hele processen af vores forskningssygeplejersker. Derudover kan du altid melde dig fra et forskningsprojekt.

En historie fra et medlem

"Jeg troede ikke på, at jeg selv kunne få noget ud af det. Det viste sig dog, at jeg selv fik det meget bedre efter en samtale med forskningssygeplejersken".

Læs hele Ivans historie her ...

Har du nogle spørgsmål?

Tjek vores side med ofte stillede spørgsmål vedrørende medlemskab og deltagelse.

Aktuelle forskningsprojekter

Som medlem af Forskningspanelet vil du blive kontaktet, hvis vi arbejder med et klinisk forsøg eller et forskningsprojekt, der passer til dig.