Forskningsprojekt: Kan patienter forbedre feedback til læger?

Ph.D.-forsker Rikke Groth har en forhåbning om, at patienter og læger i fremtiden kan samarbejde om at gøre forholdene og patientsikkerheden bedre i sundhedsvæsenet. For at realisere den vision hjælper Forskningspanelet Rikke med at finde patienter til at vurdere videoer af operationer.

Rikke Groth er Ph.D.-forsker på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, og er i gang med sit forskningsprojekt omkring crowdsourced assessment. Hendes forskningsprojekt undersøger, om patienter er egnede til at løse medicinske problemstillinger. Til projektet skulle hun derfor bruge engagerede patienter, som havde lyst til at vurdere simulerede operationer af fjernelse af prostata. Det var her, hun kom i tanke om Forskningspanelet:

”Jeg stødte ind i Forskningspanelet for nogle år siden, hvor jeg meldte mig selv som forskningsdeltager, fordi jeg ved, hvor utroligt vigtigt det er, at folk hjælper til med at deltage i mulige projekter, fordi det er den eneste måde, man kan komme videre med forskning på”

Rikke håber på, at projektet kan være et skridt i den rigtige retning imod en verden med mindre afstand mellem personale indenfor sundhedssektoren såsom kirurger og læger,  og så patienter.

”Hele projektet handler i bund og grund om at finde en måde, hvorpå vi nemmere kan få feedback til kirurger, og hvordan vi kan få det ved at få patienter indover.”, siger hun og fortsætter.

”Som det er lige nu, er der relativt langt fra læger til patienter i den måde, man kommunikerer på, og den måde patienter bliver inddraget på, og det er noget man bliver mere og mere opmærksom på.”

I Rikkes projekt er deltagerne blevet bedt om at vurdere  videoer af tre forskellige deloperationer fra en simuleret robotassisteret fjernelse af prostata. Målet er at vurdere, hvorvidt helt normale mennesker er i stand til at vurdere operationer, så det har relevans for kirurger.

”Der er indtil videre lavet omkring 30 studier indenfor det her, hvor man har prøvet at få helt almindelige mennesker til at vurdere diverse operationer, og indtil videre virker det til, at de er lige så gode som eksperten. I hvert fald på de punkter, hvor der ikke skal en specifik viden til for at kunne komme videre i operationen.”

Dyrebar respons fra patienter
Hvis udviklingen fortsætter, og patienter i fremtiden kan give feedback til sundhedspersonale, vil det kunne afhjælpe en central problemstilling hos det travle sundhedsvæsen, hvor personalets tid er dyrebar:

”Vi er et presset sundhedsvæsen, hvor al den tid som går til ekstra supervision eller læring jo også er tid væk fra patienterne. Så hvis man kunne nå et niveau, hvor patienterne kan hjælpe med nogle af de ting vi arbejder på, så overlægen ikke skal bruge en ekstra halv time, som kunne være gået patienterne, så kan vi nå lidt længere.”, fastslår Rikke og fortsætter.

”Derfor synes vi, det er enormt vigtigt, at patienterne får mulighed for at komme på banen og får en bedre forståelse af, hvad vi laver, hvad kirurger laver og hvad vi har brug for. Men også så kirurgerne kan finde ud af, hvad det er patienterne har brug for. Fordi når kirurgerne bliver bedre ved bl.a. at få feedback fra patienter i stedet for deres overlægekollega, så bliver de bedre, og dermed bliver patientsikkerheden større og komplikationerne færre.”

Forskningspanelet er en stor hjælp
Rikke er tilfreds med samarbejdet med Forskningspanelet, som indtil videre har fundet over 600 deltagere, som har tilmeldt sig projektet og er i gang med at vurdere forskellige billeder af simulerede operationer.

”Det har været et virkelig godt samarbejde med Forskningspanelet. De sørger for, på en effektiv og god måde, at bygge bro mellem forskere og forskningsdeltagere. Forskningspanelet justerer projektet, så det bliver mere brugervenligt og tilgængeligt for deltagerne at deltage i samtidig med, at de sikrer, at forskerne får de rette oplysninger og data for at fuldføre projektet.”

Som en del af at være deltager, vil alle deltagende i projektet få mulighed for at få indblik i resultaterne af Rikkes projekt.

”I Forskningspanelet er vi glade for at kunne hjælpe en ung forsker som Rikke, især når forskningsprojektet handler om at inkluderer patientens perspektiv. I Forskningspanelet arbejder vi for at inddrage vores medlemmer og patienter endnu mere i klinisk forskning, og derfor giver projektet god mening for os at hjælpe med. Vi håber, at hendes resultater vil vise, at patienters input giver værdi og det vil være med til at styrke patientens rolle indenfor  forskning og processer i sundhedsvæsenet.” siger Rasmus Hjorth Community Manager hos Forskningspanelet.

Rikke kan stadig bruge flere deltagere til sit projekt. Hvis du synes, det lyder interessant, kan du tilmelde dig via spørgeskemaet herunder:

https://forskningspanelet.dk/1700-2/

Skrevet af
Benjamin Markersen,
Forskningsassistent,
Forskningspanelet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *