Decentraliserede kliniske forsøg – Fremtidens kliniske forskningsprojekter

COVID-19 har medført nytænkning og innovative løsninger inden for klinisk forskning. Pandemien har accelereret udviklingen af decentraliserede kliniske forsøg, hvilket betyder, at du i fremtiden kan deltage i forskningsprojekter fra dit hjem helt uden at skulle tage på hospitalet.

Decentraliserede kliniske forsøg bliver et mere og mere populært begreb inden for klinisk forskning. Udviklingen har især taget fart inden for det seneste år under COVID-19 pandemien. Men hvad betyder decentraliserede kliniske forsøg egentlig?

Decentraliserede kliniske forsøg henviser til forskningsprojekter, hvor hele eller dele af et forskningsprojekt ikke foregår på hospitaler og forskningsafdelinger. I stedet kan patienter deltage i hele eller dele af forskningsprojektet hjemmefra.

Eksempelvis kan decentraliserede kliniske forsøg erstatte flere hospitalsbesøg med handlinger, som forskningdeltagere i stedet kan foretage på egen hånd ved brug af digitale værktøjer som computer og smartphones,  besøg af sygeplejersker eller med en tur på apoteket.

På grund af COVID-19 er denne nye tilgang til klinisk forskning især blevet populær inden for det seneste år. Her er patienternes lyst til at tage på hospitalet faldet i takt med, at risikoen for at blive smittet med COVID-19 er blevet større, og man samtidig er blevet opfordret til at mindske kontakten med andre mennesker. Derfor blev deltagelse i klinisk forskning besværliggjort.

Her tilbyder decentraliserede kliniske forsøg en ny mulighed, hvor du kan deltage i kliniske forskningsprojekter hjemmefra ved hjælp af digitale værktøjer og hjælpemidler.

Bliver det nemmere at deltage i forskningsprojekter?
Med udbredelsen af digitale værktøjer og hjælpemidler, kan du som forskningsdeltager løse flere af de opgaver og handlinger hjemmefra, som normalt ville kræve et besøg på en forskningsafdeling. Du kan eksempelvis holde videomøder med forskningssygeplejersken over din computer, eller du kan gå rundt med et smartwatch om dit håndled, der kan lave målinger, du ellers normalt skulle have fået foretaget på hospitalet.

Men forskningsdeltagelse hjemmefra vil også placere et større ansvar på patienternes skuldre, bl.a. når det kommer til registrering af data i et forskningsprojekt. Der kan eksempelvis være tilfælde, hvor du selv skal huske på at tage testmedicinen, sikre at du udfylder en digital dagbog med resultater, eller hvor du skal betjene smartwatches og tablets på den rigtige måde, så du kan aflevere korrekte resultater om afprøvningen af medicinen.

På den anden side vil decentraliserede kliniske forsøg bidrage til, at nye grupper af patienter kan få mulighed for at deltage i forskning. Decentraliserede kliniske forsøg vil især hjælpe alle dem, der ikke har mulighed for at transportere sig selv til et hospital flere gange om måneden, som oftest bliver krævet af forskningsdeltagere.

I en undersøgelse om decentraliserede kliniske  forsøg, som Forskningspanelet sendte ud til vores medlemmer for en måned siden, svarede 13%, at transporttid var den mest demotiverende faktor, når det kom til forskningsdeltagelse, og 16% sagde, at den mest demotiverende faktor var den totale mængde af tid, man brugte på at deltage i et forskningsprojekt.

Her kan den decentraliserede tilgang være en løsning, der kan fjerne byrden ved transport til hospitaler gennem at erstatte hospitalsbesøg med online møder og på denne måde reducere tiden, man bruger på at deltage i et forskningsprojekt, og derved gøre det nemmere for patienter at deltaget forskning.

Møder med sundhedspersonalet er vigtige for patienter
Selvom deltagelse hjemmefra stuen lyder nemt og komfortabelt, bør man også være opmærksom på, at en decentralisering af forskningsprojekter også påvirker patienternes oplevelse som forskningsdeltagere, og kan medføre en ændring af deres behov.

Eksempelvis vil de fysiske møder med læger og forskningssygeplejersker blive mindre i takt med at brugen af elektroniske og digitale værktøjer vil blive større. Det kan være med til at skabe utryghed hos patienter, der oplever en tryghed i at mødes fysisk med forskningspersonalet undervejs i et forskningsprojekt.

Og efter at have lyttet til vores medlemmer, der har besvaret undersøgelsen om decentraliseret forskning, er det klart at den tætte kontakt med forskningspersonalet er den primære fordel, som patienter oplever at få ud at deltage i et forskningsprojekt.

”Når patienter deltager i et klinisk forskningsprojekt og møder op på et hospital, giver det patienten en mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt med højt specialiseret sundhedspersonale. Disse specialiserede læger og sygeplejersker besidder en ekspertise og viden, som patienten ofte drager nytte af i mødet med dem. Vi ved, at mange af vores medlemmer oplever netop denne mulighed, som en stor fordel.”, siger Henrik Vincentz, der er stifter af patientorganisationen, James Lind Care, der driver Forskningspanelet.

”Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke dropper de fysiske møder mellem forskningspersonalet og patienter, fordi denne kontakt skaber en tryghed hos mange patienter. Men det er vigtigt at finde den rette balance mellem muligheden for online møder og møder i virkeligheden, så det kan justeres efter patienternes behov”, slutter han.

Fremtiden for klinisk forskning
Det har førhen været svært at fastholde deltagere i klinisk forskningsprojekter. Omkring 85% af kliniske forskningsprojekter oplever udfordringer med at fastholde forskningsdeltagere i et projekt, og 50% af forskningsdeltagere finder det svært at forblive som deltagere.

Her kan decentraliserede forskningsprojekter være et hjælpemiddel til at gøre det nemmere for patienter at deltage i klinisk forskning, og dermed give flere patienter lyst til at tilmelde sig som forskningsdeltagere i fremtiden.

Og selvom COVID-19 pandemien giver mange udfordringer for klinisk forskning, så har det også vist vigtigheden af, at patienter stiller op som deltagere i forskningsprojekter, så det er muligt at udvikle nye medicinske behandlinger mod  virus og sygdomme. På den måde har COVID-19 været med til at skabe øget opmærksomhed omkring klinisk forskning og  sætte fokus på nytænkning.

Derfor er det positivt, at der sker en udvikling, hvor der bliver muligt at deltage i kliniske forskningsprojekter på nye måder, såsom decentraliserede kliniske forsøg. Det vil bidrage til, at ny medicin i endnu bedre grad kan udvikles i fremtiden, og at patienter vil være en aktiv og inddraget del af denne proces på en sikker, nem og simpel måde.

Skrevet af
Rasmus Hjorth
Community Manager
Forskningspanelet

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *