Forskningsygeplejerskerne: ’’Refleksioner du kan gøre dig inden du tilmelder dig et forskningsprojekt’’

Der kan være mange overvejelser at gøre sig, når man ønsker at stille sig til rådighed og engagere sig i et forskningsprojekt. Vores forskningsygeplejersker står til rådighed for vores medlemmer, når de ønsker råd og vejledning vedrørende mulig deltagelse i et forskningsprojekt.

Det er vigtigheden af frivillighed

Forskningssygeplejerskerne har nogle generelle råd til, hvilke overvejelser du med rette kan gøre dig, hvis du er interesseret i at deltage i klinisk forskning.  
Birgit Hauggaard -Nielsen, forskningssygeplejerske hos Forskningspanelet fortæller;

’’Det er vigtigt at understrege, at det er frivilligt at deltage i et forskningsprojekt samt at du altid kan trække dig fra projektet, hvis du fortryder din deltagelse. Som medlem af Forskningspanelet forpligter du dig ikke til at deltage i et forskningsprojekt”, siger hun og fortsætter:

”Forskningsprojekter henvender sig til forskellige målgrupper af kronisk syge patienter afhængig af formålet med udviklingen af testmedicinen i det enkelte forskningsprojekt. Derfor er alle projekter ikke lige relevante for den enkelte. Frivilligheden er helt central i al medicinsk forskning. Ingen potentielle projektdeltagere må føle sig presset til at deltage i et forskningsprojekt’’

’’At tilmelde sig Forskningspanelet og give tilladelse til at blive kontaktet af os, er i sig selv med til at gøre en forskel for den medicinske forskning. Vi får en indsigt i den enkelte patients sygdomshistorie, som vi kan bruge til at fremme fokus på at udvikle relevante patientcentrerede løsninger i klinisk forskning’’

Fem refleksioner du kan gøre dig hvis du overvejer at deltage i et forskningsprojekt

Hvis du har interesse i eller ønsker at komme i betragtning til et forskningsprojekt, har Forskningspanelet i samarbejde med Forskningssygeplejerskerne nedskrevet fem retningslinjer til overvejelse, før du beslutter dig:

  1. Det er frivilligt at deltage i forskningsprojekter
  2. Tilmeld dig gerne og tal med forskningssygeplejerskerne, om forskningsprojektet kunne være interessant for dig set i lyset af din samlede sygehistorie. Du er altid velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med dette.
  3. Det er uforpligtende og gratis at deltage i et forskningsprojekt.
  4. Overvej om du har både muligheden, overskuddet og tiden til at deltage. Forskningsprojekter kan både være korte og af længere varighed.
  5. Forskningsprojekterne lover ingen forbedring af din kroniske sygdom, da det er ny medicin, som skal testes. Forskningsafdelingens personale vil altid have fokus på din helbredssituation under forskningsforløbet. Dine mulige forventninger til din deltagelse, vil forskningssygeplejerskerne meget gerne tale med dig om.

 

’Deltagelse i forskningsprojekter bidrager til en dybere indsigt i en kronisk sygdoms mange ”ansigter”. Der er ikke to sygehistorier, som er helt ens, hvilket udfordrer udviklingen af den medicinske behandling til kroniske sygdomme. Alle medlemmer af Forskningspanelet bidrager positivt til forskningen hver gang de besvarer et af vores spørgeskemaer.’’ siger Birgit Hauggaard -Nielsen

Har du nogle spørgsmål om et forskningsprojekt eller nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at skrive til os på: info@forskningspanelet.dk

Skrevet af Nadin Chahrour

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *