Fortrolighedspolitik

Hos Forskningspanelet, forstår vi, at beskyttelse af privatlivets fred for de besøgende på vores websteder er meget vigtig, og at oplysninger om dit helbred er særligt følsomme. Derfor har vi taget de nødvendige skridt med henblik på at opfylde internationale krav om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs venligst denne fortrolighedserklæring for at lære mere om, hvordan vi indsamler, deler og beskytter oplysninger online.

Du kan besøge vores hjemmeside uden at angive nogen personlige oplysninger. Vi indsamler kun personlige oplysninger, hvis du giver dem til os ved registrering, udfyldning af skemaer eller e-mails. De data, vi indsamler, vil kun blive brugt til det formål at forsyne dig med de tjenester eller til de formål, som du har givet dit samtykke til, medmindre andet er fastsat ved lov.

Brug af den service, der tilbydes af Forskningspanelet.dk (Forskningspanelet konto og/eller tilmelding til et forsøg) er gratis for ikke-kommercielle formål.

Samtykke til indsamling og behandling af personoplysninger hos Forskningspanelet

Som medlem af Forskningspanelet bliver du bedt om at give personlige oplysninger. Ved at give dine personlige oplysninger til Forskningspanelet, giver du dit samtykke til opbevaring og behandling af dine personoplysninger.

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt for os for at udføre den tjeneste eller formål,  som du har givet dit samtykke til, medmindre andet er fastsat ved lov (f.eks. i forbindelse med verserende retssager).

Formål med brug

De personlige oplysninger, som du har indsendt til Forskningspanelet, vil kun blive brugt til det angivne formål. Eksempelvis for at sende dig oplysninger om kliniske forskningsprojekter eller at forblive i kontakt med dig i forbindelse med Forskningspanelet.

Du kan blive bedt om at oplyse dit fornavn og efternavn, adresse, alder, fødselsdato, køn, e-mail-adresse og helbredsoplysninger. Forskningspanelet begrænser indsamling og behandling af personoplysninger til dem, der er nødvendige for formålet med deres anvendelse.

Fortrydelsesret

Du har ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække dit samtykke til brug af dine personlige oplysninger i fremtiden. Du skal blot sende en e-mail til adressen angivet nedenfor.

rasmus@forskningspanelet.dk

Indsamling af ikke-personlige oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi ikke dine personoplysninger uden dit samtykke. Dog kan vi indsamle visse anonyme data (som ikke tillader konklusioner om din person), såsom navnet på din Internetudbyder, hvis computeren er konfigureret til at tillade dette. Du kan ændre indstillingerne for de fleste computere, således at opsamling af mange af disse data ikke er mulig. Disse data giver os mulighed for at vurdere besøgendes interesse på vores hjemmeside og gennemføre andre markedsundersøgelser, f.eks. spore besøgsadfærd på vores hjemmeside. Det er også muligt for os at indsamle anonyme oplysninger om besøgende, der har læst om vores hjemmeside via reklamer på Internettet.

Anvendelse af personoplysninger, datadeling og overførsel

Forskningspanelet indsamler kun personligt identificerbare oplysninger om dig, hvis du vælger at give dem til os. Vi deler ikke nogen af dine personligt identificerbare oplysninger med tredjeparter for deres egen markedsføring, medmindre du udtrykkeligt giver os tilladelse til at gøre det.

Forskningspanelet vil ikke sælge, dele eller på anden måde distribuere dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen som foreskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Personlige oplysninger kan overføres til tredjeparter, som handler for eller på vores vegne, for viderebehandling i overensstemmelse med det/de formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, eller på anden vis kan lovligt behandles, såsom levering af serviceydelser, evaluering af nytten af denne hjemmeside, støtte af markedsføring, datastyring eller teknisk support. Disse tredjeparter har indgået en aftale med os til kun at anvende personoplysninger til det aftalte formål, ikke sælge dine personlige oplysninger til tredjemand, og ikke videregive dem til tredjeparter, undtagen som kan være påkrævet ved lov, som er tilladt af os eller som er anført i denne fortrolighedspolitik. Personlige oplysninger indsamlet fra dig kan også overføres til en tredjepart i tilfælde af, at virksomheden bag denne webside eller en del af den og kundedata forbundet med den er solgt, overdraget eller overført, i hvilket tilfælde vil vi kræve, at køberen, repræsentanten eller erhververen behandler personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Desuden kan personoplysninger videregives til en tredjepart, hvis vi er forpligtet til at gøre det på grund af en gældende lov, retskendelse eller statslig regulering, eller hvis en sådan videregivelse ellers er nødvendig som støtte til en straffesag eller anden juridisk undersøgelse eller procedure.

Ret til adgang og rettelse

Når du bruger vores tjenester, gør vi vores yderste for at give dig adgang til dine personlige oplysninger og til enten at rette dem, hvis de er upræcise, eller slette sådanne data på din anmodning, hvis de ellers ikke skal opbevares ved lov eller til legitime forretningsmæssige formål. Vi beder de enkelte brugere om at identificere sig selv og de oplysninger, der skal åbnes, rettes eller fjernes, før sådan en anmodning kan blive imødekommet, og vi kan afvise at behandle anmodninger, som er urimelige, gentagende eller systematiske, kræver uforholdsmæssige tekniske tiltag, bringer andres privatliv i fare, eller ville være særdeles upraktiske (for eksempel anmodninger om information, der ligger på backup-bånd), eller til hvilke adgang ellers ikke kræves. I alle tilfælde, hvor vi giver adgang til oplysninger og rettelse, udfører vi denne service gratis, undtagen hvis det ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats.

Kontakt venligst din læge

Denne hjemmeside og dens tjenester har kun et oplysningsmæssigt formål. Intet på denne hjemmeside er eller bør overvejes eller anvendes som en erstatning for lægelig rådgivning, diagnose eller behandling. Den service, der ydes på denne hjemmeside, er her for at oplyse forbrugerne om sundhedspleje og medicinske spørgsmål, der kan påvirke deres dagligdag. Denne hjemmeside og dens tjenester udgør ikke nogen medicinsk praksis, sygepleje eller anden professionel rådgivning inden for sundhedspleje, diagnose eller behandling.

Vi anbefaler, at man altid søger råd hos en læge eller anden kvalificeret sundhedsplejeudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende personlig sundhed eller medicinske tilstande. Aldrig se bort fra, undgå eller tøv med at få lægelig rådgivning fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsplejeudbyder på grund af noget, du har læst på dette websted. Hvis du har eller har mistanke om at have et helbredsmæssigt problem, skal du kontakte din læge omgående.

Sikker opbevaring

Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som du giver os

Når du tilmelder dig, vil vi indsamle dine personligt identificerbare oplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre identificerende oplysninger). Databasen og dens indhold forbliver i vores organisation og opbevares i databehandlingsenheder og på servere, der handler på vores vegne og ansvar. Databasen er placeret i Danmark og er udelukkende underlagt Forskningspanelets medarbejdere.

Personoplysningerne  er kun brugt til at informere dig om nye kliniske forskningsprojekter, og vil kun blive delt med klinisk forskningspersonale med henblik på at kontakte dig i forbindelse med kliniske forskningsprojekter. Sådanne tredjeparter må ikke bruge disse data på anden måde end at levere tjenester til eller på vegne af Forskningspanelet eller dets samarbejdspartnere.

Forskningspanelet anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer revideres løbende ved brug af nye teknologiske tiltag. Det er dog dit personlige ansvar at sikre, at den computer, du bruger, er tilstrækkeligt sikret og beskyttet mod skadelig software, såsom trojanske heste, computervirus og ormeprogrammer. Du er klar over, at uden passende sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. sikker webbrowser-konfiguration, opdaterede antivirus-software, personlig firewall, ingen brug af software fra tvivlsomme kilder) er der en risiko for, at de data og adgangskoder, du bruger til at beskytte adgangen til dine data, kan videregives til uautoriserede tredjeparter.

Datatilsynets godkendelse

Datatilsynet har den 31.maj 2012 givet tilladelse til Forskningspanelet i henhold til persondatalovens § 50, stk.1, nr. 1 til indsamling , opbevaring og videregivelse af særligt personfølsomme oplysninger.

Den 16. September 2015 har Datatilsynet udvidet denne tilladelse til at omfatte alle EU-borgere over 18 år.

I forbindelse med den nye persondataforordning(GDPR) fra 2019 indhenter Forskningspanelet løbende godkendelse til databehandling på de projekter, hvor det er nødvendigt.