Om Forskningspanelet

Forskningspanelet er et dansk frivilligt patientfællesskab, der har til formål at fremme forskning og udvikling af ny behandling i Danmark gennem deltagelse i klinisk forskning.

Som medlem hos Forskningspanelet bliver du tilbudt deltagelse i relevante forskningsprojekter for dig.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du melder dig ind i Forskningspanelet ved at udfylde vores tilmeldingsskema.

MELD DIG IND HER.

Det er gratis og uforpligtende at være medlem. Du kan altid melde dig ud igen, og så slettes dine data.

Hvem står bag Forskningspanelet?

Forskningspanelet er stiftet og drevet af James Lind Care, som er en patientorganisation, der arbejder for at gøre det nemt og sikkert at deltage i forskning. Du kan læse mere om James Lind Care her.

Hvad hjælper Forskningspanelet med?

Ude  på de danske forskningsafdelinger bliver det sværere og sværere at finde deltagere til forskningsprojekter. Det er problematisk, fordi forskningsdeltagere er helt nødvendige for, at forskningsprojekter kan gennemføres. Den opgave løser Forskningspanelet ved at tilbyde vores medlemmer adgang til forskningsprojekter.

Forskningspanelet er godkendt af Datatilsynet. Læs mere om dette under “Om persondata”

Hvorfor være medlem?

Det får du ud af at være medlem hos Forskningspanelet

Medlemsskabet hos Forskningspanelet foregår på frivillig basis og er uden forpligtelse. Derfor modtager man ingen betaling som medlem. I enkelt forskningsprojekter, kan der dog forekomme kompensation for deltagelse, ligesom man modtager dækning af transportudgifter.

 • Du bidrager til udviklingen af ny medicin og behandling.
 • Du får selv adgang til at afprøve de nyeste behandlinger.
 • Du sørger for at forskning og udvikling af lægemidler foregår på danske hospitaler, så lægerne kan tilbyde de nye behandlinger til danske patienter
 • Du bliver fulgt af højt specialiserede læge-teams og modtager ekstraordinær pleje.
 • Du får grundig viden om din egen sygdom, og om hvordan du bedst lever med den
 • Du får dækket dine rejseomkostninger og i nogle tilfælde økonomisk kompensation for din deltagelse

Hvordan bliver jeg kontaktet?

Som medlem hos Forskningspanelet, bliver du orienteret på email, når der er et forskningsprojekt, som er relevant for dig.

 1. Du modtager en e-mail fra Forskningspanelet, som kort fortæller om forskningsprojektet. Hvis du er interesseret, bedes du udfylde et kort spørgeskema, der afgør om dine helbredsoplysninger passer til forskningsprojektets kriterier.
 2. Hvis din besvarelse passer med forskningsprojektets kriterier, vil du blive ringet op af en af vores forskningssygeplejersker, som vil fortælle dig mere om projektet, og spørge nærmere ind til dit helbred og din nuværende behandling og medicin.
 3. Hvis du stadig er interesseret, og forskningssygeplejersken vurderer, du er egnet, vil du blive ringet op af forskningstemaet på det relevante hospital, som vil aftale det første informationsmøde med dig.
 4. På det første møde på dit hospital, vil du blive grundigt informeret om forskningsprojektet. Her vil du også have lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med lægen og sygeplejersken, hvad det vil betyde at deltage. Hvis du beslutter dig for at deltage, bedes du underskrive en Samtykkeerklæring. Du vil også få udleveret en Patientinformation på 10-15 sider, hvor du kan læse alt om forskningsprojektet.
 5. Inden du kan gå ind i selve forskningsprojektet, vil du nu gennemgå en grundig undersøgelse med blodprøver, EKG eller andre relevante test. Denne fase kaldes screening. Hvis dine test falder inden for rammerne af projektets kriterier, kan du nu indgå i forskningsprojektet.