Deltagelse i klinisk forskning: Frivillige, Fordele & Risici

Klinisk forskning er essentiel for at kunne udvikle ny medicin. Formålet med kontinuerligt at udvikle ny medicin er hele tiden at sikre nye og effektive måder at forebygge, diagnosticere og behandle kroniske sygdomme.
Klinisk forskning er afhængig af frivillige deltagere, som stiller sig til rådighed for forskningen.

Frivillighed: et personligt valg

At bidrage til den medicinske forskning er en af hovedårsagerne til, at kronisk syge mennesker frivilligt melder sig til et klinisk forskningsprojekt.

Årsagen til at melde sig frivilligt til et klinisk forskningsprojekt kan skyldes et ønske om at hjælpe andre mennesker med samme kroniske sygdom samt at få mulighed for at være med til at teste en mulig ny medicinsk behandling. Det faste forskningspersonale vil følge den enkelte deltager gennem hele projektforløbet. Nogle ønsker at deltage i et klinisk forskningsprojekt, fordi de håber på at få det bedre i deres hverdag.

Uanset motivationen for at deltage i klinisk forskning, bliver de frivillige deltagere en del af et videnskabeligt forskningsprojekt.

“At deltage i et klinisk forsøg er et personligt valg, hvor forskningsdeltagerne har taget et aktivt valg og ønsker at være med til at udvikle nye medicinske behandlinger til sig selv og andre. Forskningsdeltagerne skal have den nødvendige tid til at overveje deres deltagelse og have mulighed for at stille spørgsmål til den ansvarlige læge, som sammen med deltageren endeligt vurderer, om forskningsprojektet er egnet til deltagerens sygdomshistorik,” fortæller Clare, forskningssygeplejerske for det engelske patientfællesskab, British Research Panel.

Fordele og risici: Hvad er de?

Nedenfor har vi opsummeret mulige og generelle “fordele” og “ulemper” ved deltagelse i et klinisk forsøg.

Fordele Risici
• Adgang til innovative medicinske behandlinger
• Hyppigere og mere omhyggelige sundhedstjek
• Mulighed for større indsigt i egen sygehistorik
• Bidrag til forbedring af nye medicinske behandlinger.
•Forventede forbedringer af egen sygdomssituation er ikke garanteret
• Den modtagne behandling (lægemiddel eller placebo) tildeles tilfældigt til forskningsdeltagerne- medicinen garanteres ikke at have en effekt
• Medicinen er under udvikling og endnu ikke godkendt til behandling af kronisk syge.
Det informerede samtykke

Før du deltager i et klinisk forskningsprojekt, er det en fordel at føle sig velinformeret. Derfor er forskningspersonalet forpligtigede til at stille sig til rådighed og sørge for, at alle deltagere har fået svar på alle deres spørgsmål og fuldt ud er klar over, hvad deltagelse i et klinisk forskningsprojekt indebærer, og at alle deltagere altid kan fortryde deres deltagelse. Den forskningsansvarlige læge og den enkelte deltager underskriver “en samarbejdsaftale”, som kaldes et informeret samtykke.

Det informerede samtykke er en kortfattet beskrivelse af det kliniske forskningsprojekt og de undersøgelser, som alle deltagere skal samtykke til at gennemgå. Mulige bivirkninger oplyses, og frivillighedsprincippet understreges. Når en forskningsdeltager underskriver det informerede samtykke, kan forskningsdeltagelsen igangsættes:

“Forskningsdeltagere kan stille alle de spørgsmål, de har behov for, både før og under det kliniske forskningsprojekt. Det er frivilligt at deltage i et klinisk forskningsprojekt, og derfor er det ikke bindende at underskrive det informerede samtykke, og forskningsdeltagerne kan til enhver tid fravælge deltagelse, også selvom forskningsprojektet ikke er afsluttet,” fortæller Clare.

Hos Forskningspanelet tilbyder vi muligheden for at blive informeret om kliniske forskningsprojekter, og muligligheden for at komme i betragtning til et klinisk forskningsprojekt.

Er du ikke medlem endnu, kan du gratis og uforpligtende melde dig ind i Forskningspanelet her: Tilmelding Forskningspanelet – Forskningspanelet

Vil du vide mere om klinisk forskning?
Vi har skrevet yderligere 3 artikler, hvor vi gennemgår nogle af hovedprincipperne i kliniske forskningsprojekter med ønsket om at videregive brugbar information, øge den generelle viden om klinisk forskning og sætte fokus på frivillighedsprincippet og det informerede samtykke som forudsætning for deltagelse i et klinisk forskningsprojekt.

Tag et kig på dem:

Del 1 – Forstå klinisk forskning bedre – Forstå klinisk forskning bedre – Forskningspanelet

Del 2 – De 4 faser af et klinisk forsøg – De fire faser under klinisk forskning – Forskningspanelet

Del 3 – Hvem kan deltage i kliniske forsøg? – Hvem kan deltage i klinisk forskning? – Forskningspanelet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *