Om Forskningspanelet

Forskningspanelet er et dansk frivilligt patientfællesskab, der har som formål at fremme dansk forskning og udvikling af ny medicin i Danmark gennem deltagelse i klinisk forskning.
På de danske hospitaler udføres der kliniske forskningsforsøg, hvor lægerne har vanskeligt ved at finde deltagere, som er helt nødvendige for, at forsøgene kan gennemføres. Den opgave løser Forskningspanelet ved at give vores medlemmer adgang til forskningstudier.

Du melder dig ind i Forskningspanelet ved at udfylde et helbredsskema. Det er gratis og uforpligtende at være medlem. Du kan altid melde dig ud igen, og så slettes alle dine data.

MELD DIG IND HER.

Når man er medlem, bliver man orienteret med en email, når der er et forskningsprojekt, som både passer til medlemmets sygdomsprofil og foregår på et sygehus i nærheden. Læs mere her om hvordan det foregår.

Forskningspanelet er etableret af James Lind Institute, som er en organisation der er specialiseret i at skabe frivillige patientfællesskaber.

Forskningspanelet er godkendt af Datatilsynet. Læs mere om persondatasikkerhed.

Hvorfor være medlem?

Når man er medlem, bliver man orienteret med en email, når der er et forskningsprojekt, som både passer til medlemmets sygdomsprofil og foregår på et sygehus i nærheden

 • Du bidrager til udviklingen af ny medicin og behandlinger for nye generationer af mennesker med samme sygdom som dig selv.
 • Du får selv adgang til at afprøve de nyeste behandlinger uden omkostninger
 • Du sørger for at medicinsk forskning og udvikling bevares på danske hospitaler, så lægerne kan tilbyde de nye behandlinger til danske patienter
 • Du bliver fulgt af højt specialiserede læge-teams og modtager ekstraordinær pleje og omsorg
 • Du får grundig viden om din egen sygdom, og om hvordan du bedst lever med den
 • Du får dækket dine rejseomkostninger og i nogle tilfælde økonomisk kompensation for din deltagelse

MELD DIG IND HER

Hvordan bliver jeg kontaktet?

Som medlem hører du kun fra Forskningspanelet, når der er et nyt forskningsforsøg, som umiddelbart passer til dig og foregår på et sygehus i nærheden af dig.

 1. Du modtager en e-mail, som kort fortæller om forsøget, hvilken gavnlig effekt der testes, hvor lang tid forsøget løber og lignende. Hvis du er interesseret, bedes du udfylde et kort spørgeskema, der afgør om du passer.
 2. Hvis din besvarelse passer med forsøgets kriterier, vil du blive ringet op af en af vores forskningssygeplejersker, som vil fortælle dig mere om forsøget, og som vil spørge nærmere ind til dit helbred og din nuværende behandling og medicin.
 3. Hvis du stadig er interesseret, og sygeplejersken mener du er egnet, vil du blive ringet op af forskningstemaet på dit relevante sygehus, som vil aftale det første informationsmøde med dig.
 4. På det første møde på dit sygehus, vil du blive grundigt informeret om forsøget. Du har lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med lægen og sygeplejersken, hvad det vil betyde at deltage. Hvis du beslutter dig for at deltage, bedes du underskrive en Samtykkeerklæring. Du vil også få udleveret en Patientinformation på 10-15 sider, hvor du kan læse alt om forsøget.
 5. Inden du kan gå ind i selve forsøget, vil du nu gennemgå en grundig undersøgelse med blodprøver, EKG eller andre relevante test. Denne fase kaldes screening. Hvis dine test falder inden for rammerne af forsøgets kriterier, kan du nu indgå i forsøget.

MELD DIG IND HER